سازه های سرد نورد CFS

این شرکت همزمان با علم روز دنیا و پیشگام در صنعتی سازی ساختمان با تجهیز و توسعه کارخانه های تولیدی خود اقدام به رول فرم سازه های سرد جهت تکنولوژی CFS  نموده است. این سازه ها سریع ساخت تر و فضای مفید بیشتری را به کارفرما می دهند.

این شرکت با دارا بودن مهندسین با دانش بالا و مونتاژ کاران و نصابان آموزش دیده , توانا در اجرای این سازه های نوین می باشد.