استراکچر های سولار(پنل خورشیدی)

بیناسازه با بهره گیری از ماشین های پیشرفته FrameCad و مبتنی بر استاندارد CAD/CAM توانایی تولید انواع سازه های وزنی – کوبشی – تک پایه و ۲ پایه و ۳ پایه با ابعاد مختلف با استاندارد ساتبا را دارد.

کلیه استراکچر های پنل خورشیدی بر اساس تعدا پنل و زاویه دلخواه(طبق سفارش) توسط نرم افزار فرم کد استراکچر مدل سازی شده و فایل مدل سازی با ماشین های پیش رفته فریم کد تولید و بسته بندی خواهد شد.این سازه ها قابلیت دمونتاژ داشته و کلیه سوراخکاری ها درکارخانه انجام شده و قطعات کد گزاری می گردد.احتمال خطای تولید و مونتاژ در این روش نزدیک به صفر خواهد بود و قابلیت سفارشی سازی ویژگی دیگر این روش است.

تولید مقاطع و استراکچر با ورق های گالولنیزه کتید بالا می باشد که حفاظت در برابر خوردگی را تضمین خواهد کرد.

نومنه های تولید شده و مدل سازی شده این شرکت بر اساس باد ۱۴۰ کیلومتر بر ساعت محاسبه شدهو کلیه تست های تونل باد – خوردگی سالت اسپری و همچنین تست کشش و خمش ورق را طی کرده است.

فروش استراکچر تا کنون: ۱۲مگاوات نیروکاهی و بیش از ۷۵۰ کیلو وات کوچک مقیاس

 

استراکچر ۱۰ پنله – ۲٫۷ کیلو وات

استراکچر ۸ پنله – ۲٫۵۶ کیلو وات