سقف

سیستم سقف LSF

۱٫ سقف ساختمان LSF بسته به نوع طراحی می تواند با روش های ذیل اجرا شود:

  1. سقف با جویست گذاری این لاین با پوشش OSB یا Plywood
  2.  سقف با پنل پیش ساخته LSF (متشکل از جویست قاب بندی شده مانند دیوارها) با پوشش OSB یاPlywood
  3. سقف با جویست این لاین یا قاب بندی شده با پوشش دک و بتن ریزی
  4. سقف دال بتنی یکپارچه پیش ساخته هالوکور (دال مجوف بتنی)
  5. سقف بدون استفاده از جویست با سیستم یکپارچه دک های اسلیم دک و کامفلور دک با بتن ریزی

۲٫ برای مناطق با خطر لرزه پذیری زیاد و بسیار زیاد استفاده از سیستم جویست گذاری دارای توجیه فنی و اقتصادی نبوده و استفاده از گزینه های سقف های هالوکور و اسلیم دک بسیار فنی تر و به صرفه تر بوده و دارای پایداری و مقاومت در برابر نیروهای جانبی و انتقال دیافراگمی بهتری می باشند.

۳٫  جداسازی طبقات و طراحی سقف بین طبقه در سازه های LSF به دو روش انجام می شود:

  1.  سیستم سقف پلت فرم (Platform)
  2.  سیستم سقف بالونی (Balloon)

۴٫ تمام طبقات باید با میل مهارهای فولادی از میان قاب های طبقه ی بالا و پایین یا توسط براکت های فولادی مخصوص طبق استاندارد StrongTie از ناحیه ی بال إستادهای طبقات بالا و پایین به هم متصل باشند.